Kurum İdari Kurul (KİK) Toplantıları 2017 / 2. Dönem
04 Aralık 2017, Pazartesi

         Meram Tıp Fakültesi Hastanesi ile yetkili sendika olan Sağlık Sen arasında 2017/2. Dönem Kurum İdare Kurulu (KİK) toplantısı yapılmıştır.

       Toplantıya Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği adına; Başhekim Yardımcısı Doç.Dr.Mehmet ÖZDEMİR, Hastane Başmüdürü Mustafa KARAKIŞLA, Sağlık Sen adına; Mithat ŞAFAK (Sağlık Sen Üniversite Şube Başkanı), Adem AKGÜL (Başkan Vekili), Kemal ÖZKARA (Başkan Yardımcısı), Kemal TÜNEN (Başkan Yardımcısı), Ebubekir EKEN (Baş Temsilci) katılmışlardır.

            2017/ 2. Dönem yapacağımız kurum idari kurulunda gündeme alınmasını istediğimiz konular;

1-Döner sermaye ek ödemelerinde çalışanlar arasında motivasyonu sağlamak için kliniklerde 10 puan yükseltilmesi,

2-Poliklinik muayenelerinde hastane çalışanlarına ve 1. Derece yakınlarına öncelik verilmesi konusunda yönetim tarafında düzenleme yapılması poliklinik ve kliniklere resmi yazı ile bildirilmesi,

3-Cuma namazına gitmek isteyen personele klinik sorumluları tarafından uygun zemin hazırlanması için yönetim tarafından tüm klinik sorumlularına resmi yazı ile bildirilmesi,

4-Bünyenizde kadrolu hasta bakıcı olarak çalışmakta olan personele görevde yükseltme sınavı açılarak veya direkt memur kadrosuna atanması için çalışma yapılması,

5-Hastanede sendika işyeri temsilci odası tahsis edilmesi,

6-Yeni hizmet binasına taşınıldığında araç park yerlerini belirlerken çalışanlar arasında ayrım gözetmeden adaleti ve motivasyonu sağlamak adına çalışma yapılması,

           Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 2017 yılı ikinci Kurum İdari Kurul toplantısı (KİK) yapılmıştır.

          Toplantıya; Hastane Başmüdürü Uzman Mehmet GÜLHAN, Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcısı Haydar CANBULAT, İnsan Kaynakları ve Maaş Tahakkuk Biriminden sorumlu Müdür Yardımcısı Hasan DUMAN ve Yetkili Sendika Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası Konya Üniversitesi Şubesinden Mithat ŞAFAK (Şube Başkanı), Adem AKGÜL (KonyaÜnv.Şube.Bşk.Vekili), Kemal ÖZKARA (Şube Başkan Yardımcısı), Kemal TÜNEN (Şube Başkan Yardımcısı), Şerife KAŞIKCI (Baş Temsilci)' nin katılımları ile gerçekleştirlmiştir.

            2017/ 2. Dönem yapacağımız kurum idari kurulunda gündeme alınmasını istediğimiz konular;

1-Döner sermaye ek ödemelerinde çalışanlar arasında motivasyonu sağlamak için en az riskli birimlerde ve kliniklerde 20 puan yükseltilmesi,

2-Kurumumuzda özellikle sağlık personeli eksikliğini yaşanan kliniklere takviye yapılarak sorunların giderilmesi,

3-Poliklinik muayenelerinde hastane çalışanlarına ve birinci derece yakınlarına öncelik verilmesi konusunda yönetim tarafından düzenleme yapılması, poliklinik ve kliniklere resmi yazı ile bildirilmesi,

4-Hastane personel araç parkında en son yapılan düzenleme tüm çalışanların motivasyonunu kırmıştır. En kısa zamanda öğretim görevlisi,asistan,hemşire ve personel ayrımı yapılmadan personel araç parkının yeniden düzenlenme yapılması konusunda,

5-Hastanemizde sendika işyeri temsilciliği odası tahsis edilmesi talebi için,

 


FOTO GALERİPAYLAŞ :